Doporučení

Doporučení

Nejlepších výsledků dosáhnete za předpokladu splnění těchto podmínek :

Absolvovat vstupní kůru

-  minimálně 10 ošetření – 2x týdně.

Dodržovat pitný režim

- denně minimálně 2,5l + správná životospráva

Absolvovat regenerační udržovací ošetření 1 x měsíčně po základní kůře